Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2014

childofwar
16:40
5722 fd95 500
Reposted bybanadonawhiten0ise

January 08 2014

childofwar
20:30
Play fullscreen
Jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec!
childofwar
20:29
7829 857b 500
childofwar
20:26
7682 b9c6 500
childofwar
20:21
7316 3b56 500
childofwar
18:20
Mężczyzna zawsze powinien dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz. 
— J. L. Wiśniewski.
Reposted fromlavendowy lavendowy

January 07 2014

childofwar
23:01
7660 5615 500

January 06 2014

childofwar
13:02
Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved.
childofwar
10:47
1566 8b30
Reposted bynazihipisnicciekawegoOhMyGodTheyKilledKennywrafagodysseypsychodelicholamasdoredneckextremesuppenkasperingspecific-humoroperativemrdrunkteencatwoman69masterofpuppetsohwowlovelyucieknijmirimagietrop

January 05 2014

childofwar
19:38
6503 ce6a 500
Reposted byasmothell asmothell
childofwar
19:38
6482 43e5
childofwar
19:35
6364 6085 500
childofwar
18:11
4130 6404
Reposted fromlavendowy lavendowy
childofwar
17:47
0579 c0a5 500
childofwar
13:14
8094 e5de 500
Reposted byowcalavendowy
childofwar
12:58
7425 5b15 500
Reposted byeciylion eciylion
childofwar
12:56
Jeśli się smucisz - żyjesz przeszłością. Jeśli się boisz - żyjesz przyszłością. Jesteś spokojny tylko jeśli żyjesz teraźniejszością.
Reposted bymikroiver mikroiver

January 04 2014

childofwar
21:34
9424 7d91 500
Reposted fromGoldenHare GoldenHare
childofwar
20:43
childofwar
17:11
0169 d700
Reposted byfading-pidgeonDeLaLueirkajeannesbeltanebeetlerasppberryknackigerapfel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl